Slunolamy

Slunolamy

Pevné upevňovací, samonosné protlačované a přímo montované podélníky s různými moduly za použití mezikusů a držáků. Lamely 84R jsou tvarovány mezi válci z hliníkového pásu tl. 0,6mm opatřené základním nátěrem vypáleným v peci.